Mae gennym becynnau partïon amrywiol y gallwch ddewis ohonynt, felly rhowch drît i’ch plentyn mewn parti bythgofiadwy!

Platinwm

Defnyddio’r castell neidio antur a’r un i blant bach, gan ddefnyddio dwy ochr y neuadd chwaraeon.


Aur

Defnyddio’r castell neidio antur neu’r un i blant bach (gan ddibynnu ar yr oedran) gan gynnwys y wal ddringo isel drawsdeithiol ar ôl y parti.


Arian

Dewis o’r castell neidio antur neu’r un i blant bach.


Efydd

Dewis o bêl-droed, pêl-rwyd, gemau parti traddodiadol, wal ddringo drawsdeithiol neu barti sglefrio.


Mae pob parti’n cynnwys cydlynwyr, paentio wynebau, lluniaeth a gwahoddiadau.
Llogi ystafelloedd ychwanegol ar gael ar gais.

Nodwch – fynychu parti Celtic Leisure golygu eich bod yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

MENU