Mae’r cyfleusterau sydd ar gael yng Nghanolfan Chwaraeon Castell-nedd yn cynnwys:

Parcio am ddim
Ystafell ffitrwydd
Campfa cryfder a chyflyru
Neuadd chwaraeon
Bar trwyddedig
Maes pêl-droed pob tywydd dan lifoleuadau
Trac athletau dan lifoleuadau
Wal ddringo i blant
Partïon pen-blwydd
Cyfleusterau cynadleddau a chyfarfodydd
Mynediad i gadeiriau olwyn a chyfleusterau i’r anabl